ممصاحبه با هدیه حیدری پدیده #هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران

ممصاحبه با هدیه حیدری پدیده #هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران

مستند: گوشه و کنار هشتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران

مشهد مقدس

کاری از ایران مجری کاشان

فروردین ۱۳۹۷

فریبا علومی یزدی رئیس هشتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران

/ 0 نظر / 231 بازدید